Jazykové mutácie: sk en

Leadership IV (feedback, rozvoj spolupracovníkov)

Tréning je zameraný na rozvíjanie zručností vedúcich pracovníkov používať spätnú väzbu v jej rozmanitých podobách ako nástroj na profesionálne vedenie tímov i jednotlivcov.

Tréning poskytuje techniky pre vedenie systematických rozvojových pohovorov. Ide o to, aby sa spätná väzba nepremenila na nekonštruktívnu kritiku, či hodnotenie spolupracovníkov, ale aby slúžila ako nástroj pre dosiahnutie porozumenia v komunikácii, predchádzanie konfliktom a nárast pracovných výkonov.

Profesionálny vedúci pracovník dokáže vďaka technikám nadobudnutým na tomto tréningu zvládať aj krízové situácie, ako napr. "ťažký" pohovor so spolupracovníkom, oznámenie zlej správy, ale dokáže aj odmietnuť neoprávnenú žiadosť o pomoc tam, kde pracovník má dostatočné profesionálne predpoklady a potrebné kompetencie úlohu vyriešiť samostatne.