Jazykové mutácie: sk en

Leadership III (delegovanie, coaching)

Tréning je zameraný najmä na technické postupy a nástroje, ktoré umožnia vedúcim pracovníkom oslobodiť sa od preťaženosti operatívou, aby sa mohli viac sústrediť na koncepčnú prácu.

Účastníci spoznajú deštruktívne dôsledky nedelegovania - sami sa cítia preťažení a spolupracovníci sa cítia byť podceňovaní ustavičným kontrolovaním, či nedostatkom dôvery a kompetencií na to, za čo sú zodpovední.
Delegovanie sa vďaka tomuto tréningu premení z "premiestňovania úloh" na nástroj, prostredníctvom ktorého vedúci pracovník priamo motivuje a rozvíja svojich spolupracovníkov.

Tréning tiež pomáha vedúcim pracovníkom osvojiť si najmodernejšie metódy riadenia spolupracovníkov, závislé na ich individuálnom stupni osobnostného a profesionálneho rozvoja. Pri zadávaní úloh spolupracovníkom sa absolventi tohto tréningu budú viac spoliehať na silu spoločnej tvorby cieľov (SMART) namiesto direktívneho vydávania pokynov.
Systematickou individuálnou prácou so spolupracovníkmi (coaching) si vedúci pracovník okolo seba vytvára obrovský potenciál, ktorý mu bohato vracia jeho investíciu prostredníctvom vysokých pracovných výkonov.

Toto všetko je možné len vtedy, ak má vedúci pracovník dostatok priestoru. Ten si však bude vedieť vytvoriť vďaka schopnostiam delegovať. Môže sa spoľahnúť, že jeho ľudia úlohy zvládnu, lebo im prostredníctvom coachingu otvoril nové obzory.