Jazykové mutácie: sk en

Predajné zručnosti I, II, ...

Počas rôznych pracovných stretnutí sa často vyskytuje situácia, kedy čelíme rafinovaným obchodníckym a vyjednávacím taktikám trénovaných obchodných partnerov.

Tréning je zameraný na techniky, vedúce k efektívnemu vyhľadávaniu nových zákazníkov, predaju väčšieho sortimentu, za ceny bez neopodstatnených rabatov.

Profesionálni predajcovia budú disponovať schopnosťami pozitívne vplývať na kúpne rozhodnutia zákazníkov, čím viditeľne ovplyvnia rast tržieb firmy. Na tréningu si účastníci vybrúsia techniky argumentácie, ako aj techniky ako "ustáť cenu", či v správnom momente takticky ale v rámci fair play pritlačiť zákazníka ku kúpnemu rozhodnutiu.

Na tomto tréningu sa účastníci zdokonalia v technikách vedenia obchodného rozhovoru s komplikovanými, náročnými, či problematickými obchodnými partnermi. Tréning rozvíja schopnosti obchodníka pracovať na udržiavaní vzťahov s jestvujúcimi zákazníkmi na profesionálnej, ale aj na ľudskej úrovni, čím konkurencii uberá šance na úspech u daného zákazníka.