Jazykové mutácie: sk en

Total quality management

V pracovnom procese vládnu interné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Ak jeden článok tohto pracovného reťazca odovzdá produkt svojej práce v nižšej kvalite, alebo neskoro, spôsobuje svojmu odberateľovi ťažkosti pri zvládaní jeho úloh, pretože on musí najprv dorobiť nedorobky, odstrániť chyby, prípadne dobehnúť zmeškaný termín.

To vedie k hromadeniu ďalších chýb, nekvality, časovému tlaku. Straty, ktoré sa takto počas pracovného procesu nazbierajú, sú zbytočnými nákladmi firmy, čo ju znevýhodňuje v konkurenčnom boji.

Ak ste sa rozhodli skoncovať so zbytočnou neefektivitou a vnútornými stratami v pracovnom procese Vašej spoločnosti, máme pre Vás vhodné tréningové aktivity, zamerané na profesionálnu komunikáciu, bezkonfliktné vyjednávanie, ale tiež zaujímavý tréning „ekonomika pre neekonómov“, kde Vaši pracovníci uvidia dopad svojich rozhodnutí a každodenného konania na hospodárske výsledky podniku.

Prínos týchto tréningov oceníte okamžite – ľudia lepšie porozumejú, ako môžu oni sami prispieť k tvorbe zisku Vašej spoločnosti a prenesú nové poznatky do svojej profesionálnej praxe.