Jazykové mutácie: sk en

Leadership I (komunikácia a motivácia)

Tréning je koncipovaný tak aby pomohol vedúcim pracovníkom zorientovať sa v problematike komunikácie so spolupracovníkmi a motivácie podriadených.

Využívajú sa tu psychologické princípy, ktoré overila prax, čím sa z nich stali účinné nástroje vedúcich pracovníkov.

Nástroje, ktoré účastníci na tomto tréningu získajú, sa pre nich stanú nenahraditeľnými najmä preto, že ich prostredníctvom nadobudnú prirodzenú autoritu (charizmu). Ako výrazné a nasledovaniahodné osobnosti nebudú viac odkázaní na autoritu danú mocou a nebudú nútení viac používať silové nástroje riadenia.

Silnú stránku, ktorou dosiahnu prekvapivú pozitívnu odozvu, nájdu vo svojej schopnosti prejaviť úctu, rešpekt, uznanie.

To im dá dostatočný kredit, aby mohli klásť na svojich spolupracovníkov primerané nároky a požiadavky, pričom ľudia im túto investíciu vrátia v znásobenej proaktivite a rastúcich pracovných výkonoch.