Jazykové mutácie: sk en

Time management

Tento tréning má za úlohu pomôcť zaviesť systém do profesionálneho života manažérov.

Pomôže im účinne šetriť drahocenný čas plánovaním podľa osvedčených techník a návodov.

Pomáha rozpoznávať dôležité a súrne úlohy, s ktorými sa denne stretávame a následne uprednostňovať dôležité..

Tréning okrem vhodných pracovných techník a návodov ponúka tiež hodnotový pohľad na profesionálny život. Podľa prístupu k manažmentu času III. generácie pomôže účastníkom nájsť priority vo svojich osobných životných cieľoch a zharmonizovať ich s okruhom podnikateľských záujmov a cieľov spoločnosti, pre ktorú pracujú.

Tréning je určený pre všetkých manažérov, ktorí stoja pred požiadavkou neustáleho zvyšovania svojho pracovného výkonu.