Jazykové mutácie: sk en

Konflikt manažment

Počas pracovného procesu sa v každodennom živote tímu nahromadí množstvo malých, ale aj väčších nedorozumení. Tieto sa niekedy zdajú byť možným spúšťačom konfliktov, a preto sa odkladajú, neriešia, niekedy sa stávajú tabu.

Tým sa však len urýchľuje proces premeny nedorozumení na napätie a následné konflikty. Tu potom často prevládajú emócie nad zdravým rozumom, čo deštruktívne pôsobí na pracovné výkony jednotlivcov i celého tímu.

Tréning je zameraný na osvojenie si techník, ktoré pôsobia preventívne v čase rodiacich sa nedorozumení.

Na tomto tréningu si však účastníci osvoja aj techniky, ktoré účinným spôsobom prinášajú úľavu vďaka odblokovaniu nepriechodných komunikačných kanálov.

Mechanizmus riešenia konfliktov je postavený na filozofii obojstranného víťazstva namiesto porážky protivníka.

Tréning ukáže nečakané možnosti, ako premeniť pracovné a medziľudské konflikty na šancu dosiahnuť vyššiu kvalitu vzťahov na pracovisku.