Jazykové mutácie: sk en

Teamwork

Práca jednotlivcov nadobúda zmysel najmä vtedy, keď vzájomne prepoja svoje schopnosti a vytvoria väčší výkon, ako je súčet ich individuálnych výkonov - dosiahnu synergický efekt.

K tomu je potrebné, aby v pracovnom tíme súčasne fungovalo sedem základných princípov, resp. procesov: komunikácia, motivácia, orientácia na cieľ, systém, kompetencie, akceptovanie a dôvera.

Tréning je koncipovaný ako kombinácia outdoor a indoor cvičení, kde účastníci majú možnosť na vlastných zážitkoch spoznať význam jednotlivých pilierov efektívnej tímovej práce. Účastníci riešia počas tréningu množstvo úloh, ktoré sú koncipované tak, aby sa dali splniť len tímovou spoluprácou.
V prípade úspechu, ale aj v prípade neúspechu sa vytvorí dostatok materiálu, z ktorého sa účastníci môžu plnohodnotne poučiť a zobrať si množstvo návodov, ktoré následne využijú počas svojho pôsobenia v tímovej práci.

Skupiny účastníkov, ktoré sú prevažne aj pracovnými tímami, sa na podujatí viditeľne stmelia, odkomunikujú si často aj nepríjemné témy, ktoré sa už dlhšie odsúvali. Vedie to k odblokovaniu potenciálu, ktorý sa následne prejaví v nevídanom pracovnom nasadení a súčinnosti celého tímu.

Samozrejme, že nasledujú pozitívne pracovné výsledky.