Jazykové mutácie: sk en

Projektový manažment

V dnešnej dobe sa v profesionálnej praxi čoraz častejšie stretávame s problémami, ktoré si vyžadujú spoluprácu expertov z rôznych odborov. Títo sú obvykle organizačne zaradení do rozličných oddelení v podniku. Navyše sú často funkčne na rozličných stupienkoch organizačnej štruktúry.

Práca na projekte samotnom má svoje špecifiká a zákonitosti, ktoré majú byť pre každého člena projektového tímu známe. Poznanie všetkých nástrah práce v projektovom tíme umožňuje jeho členom obísť možné úskalia a koncentrovať sa na efektívnu prácu a skoré dosiahnutie cieľa práce projektového tímu.

Tréning prostredníctvom prípadových štúdií poskytuje účastníkom zručnosti, ktoré môžu priamo využiť pri svojej práci v projektovom tíme.

Cieľom tréningu je, aby účastníci - členovia projektových tímov priamo ovplyvňovali efektivitu práce celého tímu a podieľali sa tak na vysokej hodnote výsledkov pre celú firmu.