Jazykové mutácie: sk en

Vedenie skupinových procesov

Vedúci pracovník počas svojej práce ustavične vedie rozličné skupinové procesy. Pravidelne vedie rôzne porady, vedie komplikované rokovania s viacerými účastníkmi, vedie prácu projektového tímu a pod.

Skúsenosti hovoria, že tieto podujatia patria k najväčším zlodejom času, ak sú vedené neprofesionálne.

Úlohou tohto tréningu je pripraviť vedúcich pracovníkov na úlohu moderátora, ktorú vlastne pravidelne vykonávajú, avšak niekedy nie k vlastnej spokojnosti.

Tréning im poskytne príležitosť vyskúšať si vedenie tvorivých procesov na rôznych prípadových štúdiách.

Účastníci si osvoja zručnosti, ktoré využijú pri vedení porád a iných skupinových procesoch, pričom zažijú dobrý pocit z vlastného pokroku.

Tréning poskytuje veľa priestoru na individuálny rozvoj vďaka využitej videotechnike a rozsiahlej spätnej väzbe.