Jazykové mutácie: sk en

STRATÉGIE

- Práca na zmenách spôsobu myslenia
- Radostný a motivujúci spôsob učenia
- Akceptácia a pochopenie
- Staviame na pozitívnom posilnení
- Learning by doing
- Z poslucháčov aktéri
- Trénujeme cieľavedome a zmysluplne
- Trénujeme komplexne
- Zapájame intelekt, telo a srdce
- Tréningy šijeme na mieru