Jazykové mutácie: sk en

Podniková ekonomika

Každý pracovník v spoločnosti je na svojom mieste z konkrétnych ekonomických a podnikateľských dôvodov zamestnávateľa.
Očakávania vedenia spoločnosti sú však málokedy pochopené.
Top manažéri sa vyjadrujú v pojmoch ako návratnosť investícií, hľadanie lacnejších finančných zdrojov, zníženie stavu zásob, zniženie doby obrátkovosti, zlepšenie cash-flow, a pod.
Pracovníci sa však v týchto pojmoch len ťažko orientujú a preto sa pýtajú: "koľko kusov mám predať, koľko ton vyrobiť, aké sú limity zásob, koľko mám prostriedkov na odmeny, ...".
Tým sa komunikácia na zvislej osi stáva neefektívna a vedie u top manažmentu k pocitom osamotenosti a nepochopenia. Pracovníci ale pociťujú prirodzenú ľudskú túžbu poznať svoju úlohu a svoj diel zodpovednosti za dosiahnutie spoločných podnikateľských cieľov.
Cesta vedie cez pozdvihnutie ekonomického povedomia.
Pracovníci sa na tomto tréningu zblížia s princípmi podnikovej ekonomiky a zorientujú sa v súvislostiach.
Spoznajú, ako sami môžu ovplyvniť tvorbu zisku spoločnosti. Sami sa veľmi radi stanú primeranými partnermi vrcholových manažérov a aktívnymi spolutvorcami rozvojových opatrení vo firme.

Tréning je vedený formou simulácie podnikových procesov. Účastníci v úlohe vedenia fiktívnej firmy majú zavedením rôznych ozdravných opatrení doviesť firmu k požadovaným výsledkom. Učenie touto formou je vďaka efektívnej vizualizácii rýchle a účastníci prijímajú okamžite svoje osobné akčné plány.