Jazykové mutácie: sk en

Prezentačné zručnosti

Počas komunikácie so spolupracovníkmi, s nadriadenými, či podriadenými, ale najmä s externými partnermi zanechávame za sebou svoju profesionálnu vizitku.

Vylepšiť účinnosť profesionálnej komunikácie, ale aj profesionálny imidž má za úlohu tréning prezentačných zručností.

Vystupovať bez zábran pred publikom, pamätať si racionálny obsah, nestratiť sa v detailoch, nevybočiť z konceptu, udržiavať kontakt s publikom a pritom pracovať s moderačnými pomôckami a audiovizuálnymi médiami je často nad naše prirodzené možnosti.

Toto sa však prostredníctvom videotréningu a nácviku jednotlivých oblastí prezentátorských zručností dá veľmi účinne vylepšiť.

Výsledkom je profesionál, ktorý reprezentuje nielen seba, ale aj svoju materskú spoločnosť.