Jazykové mutácie: sk en

Leadership II (teambuilding, typológia)

Tréning je zameraný na hľadanie kvality ako zdroja rastúcich výkonov tímu (namiesto hľadania riešení v kvantite).

Predpokladom dobre fungujúcich tímov je vhodné skombinovanie predností, ktoré sú dominantnou silnou stránkou ich jednotlivých členov. Profesionálny vedúci pracovník by mal vedieť rozpoznať silné stránky svojich spolupracovníkov a pri prideľovaní pracovných úloh by mal vhodne tieto prednosti jednotlivcov využiť.

Tréning je postavený na cvičeniach, pomocou ktorých sa rozvinie schopnosť poznávať rôzne kvality spolupracovníkov. Účastníci prostredníctvom profesionálnych metodík spoznajú svoje vlastné profily, čím znásobia svoje schopnosti rozpoznať v svojich spolupracovníkoch kvality, ktoré možno doposiaľ boli neobjavené a nevyužité.

Cieľom tohto tréningu je pomôcť vedúcim pracovníkom vybudovať také pracovné tímy, ktoré budú výkladnou skriňou ich schopností a profesionality.

V takýchto tímoch potom je možné počítať so skutočným synergickým efektom, prameniacim z funkčnosti siedmich pilierov tímovej práce (viď teamwork).