Jazykové mutácie: sk en

HODNOTY

- Človek (humanistický prístup k vzdelávaciemu procesu)
- Partnerstvo (akceptácia, dôvera)
- Hodnovernosť (skúsenosti, profesionálna prax, know-how)
- Pozitívna energia
- Akceptácia permanentných zmien
- Sústavný rozvoj
- Humor