Jazykové mutácie: sk en

Intercultural awareness

V spoločnostiach je dnes samozrejmosťou prítomnosť pracovníkov prichádzajúcich z rôznych kultúrnych končín, z rôznych krajín, z rôznych spoločností s rôznou kultúrou, ktorú prinášajú so sebou na svoje pracovisko.

Nositelia rôznorodých kultúr často sklamane pozorujú, že ich spôsob konania a zmýšľania je prijímaný kolegami negatívne. Vedie to k postupnému obmedzovaniu otvorenej komunikácie, ba niekedy aj k eskalovaniu osobnej nedôvery, či konfliktov.

Predchádzanie týmto nebezpečenstvám je možné najlepšie zavčasu, pokiaľ sa nevytvoria ohniská napätia, či komunikačné bloky.

Pre tento účel Vám môžeme odporučiť tréningy spoznávania iných kultúr pre manažérov pracujúcich v kultúrne, alebo národnostne zmiešanom prostredí.

Prostredníctvom nich dokážu porozumieť mentalite svojich partnerov, nájsť spoločné črty, podchytiť silné stránky svojich kolegov a asertívne uplatniť svoje vlastné prednosti.