Jazykové mutácie: sk en

Profesionálna komunikácia

V profesionálnom živote prichádzame na to, že škola nás pripravila po odbornej stránke vynikajúco, ale priniesli sme si len málo návykov a zručností potrebných pre prácu v tíme.

Základným predpokladom pre úspešnú tímovú prácu je schopnosť profesionálne komunikovať.

Cieľom tréningu je pomôcť účastníkom porozumieť psychologickým princípom a procesom v komunikácii a následne ich využiť vo svojej profesionálnej praxi.

Dokázať prevziať na seba zodpovednosť za porozumenie.
Rozvíjať schopnosť vnímať pocity a potreby svojich partnerov a vhodnou motiváciou na nich vplývať, aby zažili radostný pocit z obojstranne otvorenej, slobodnej komunikácie, ktorá vedie k naplneniu zamýšľaných cieľov.

Tréning napomáha k skvalitneniu komunikácie tým, že účastníci si vyskúšajú účinok nových nástrojov (najmä profesionálnej spätnej väzby) na zvýšenie porozumenia. Účastníci opúšťajú nastavenie, kde za prípadné nedorozumenia hľadajú vinníkov mimo seba. Tým sa predchádza možným nedorozumeniam, buduje sa vzájomná úcta a rešpekt, čo je predpoklad pre úspešnú tímovú prácu.